Kosten bewindvoering

De tarieven zijn vast en door de overheid bepaald en worden jaarlijks bepaald.

Hoeveel u betaalt hangt af van uw inkomen. Bij een te laag inkomen betaalt uw kosten voor het bewind. De aanvraag hiervoor dien ik voor u in.

Tarieven beschermingsbewind 2022

Beschermingsbewind (één persoon)

 • Standaard bewind € 125,54 per maand
 • Bewind met problematische schulden € 162,44 per maand
 • Aanvangswerkzaamheden € 709,06 éénmalig
 • Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 442,86 éénmalig
 • Beheer PGB (persoonsgebonden budget) € 55,35 per maand
 • Opmaken eindrekening en verantwoording € 266,20 éénmalig
 • Extra uren (alleen na toestemming Rechtbank) € 88,58 per uur

 Beschermingsbewind (tweepersoonshuishouden)

 • Standaard bewind € 150,54 per maand
 • Bewind met één persoon met problematische schulden € 172,73 per maand
 • Bewind met beiden problematische schulden € 194,81 per maand
 • Aanvangswerkzaamheden € 850,63 éénmalig
 • Verhuizing/verkoop/ontruiming woning € 442,86 éénmalig
 • Beheer PGB (persoonsgebonden budget) per persoon € 55,35 per maand
 • Opmaken eindrekening en verantwoording € 319,44 éénmalig
 • Extra uren (alleen na toestemming Rechtbank) € 88.58 per uur

 * Van een tweepersoonshuishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

* Indien het onder bewind gestelde vermogen meer bedraagt dan € 1.000.000,-, stelt de

    kantonrechter de jaarbeloning vast op 0,75% van dat vermogen.

 * Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW